รายละเอียดโครงการ
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
สายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยเป็นบริษัทแรกที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN
หรือ สาย UTP (Unshield Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และได้ริเริ่มการผลิต
ตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย
    

กำหนดการการแข่งขัน